วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี


ประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีดิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432
ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรีได้การกำหนดดูดวงจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สำนักจุฬาราชมนตรี
และมีการประชุมพิจารณา ประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันอีดิ้ลฟิตริประจำปี ฮ.ศ. 1432 นั้น
ดังนั้น สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอประกาศวันอีดิ้ลฟิตริประจำปี ฮ.ศ. 1432 ตามผลการพบเห็นดวงจันทร์
ดังกล่าวนั้น โดยตรงกับวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
จึงขอเรียนให้ชาวไทยมุสลิมทราบโดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
สำนักจุฬาราชมนตรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น